1250413633_DSC02074

Dĩa Galfer (SH150)

Vui Lòng Gọi

Mã sản phẩm: 1593
Mô tả:

Ứng dụng: xe SH150
Kích thước: 260mm
Bên trong áo có giáp bảo
hộ : Vai, khuỷ tay và Lưng
Đề biết thêm chi tiết sản phẩm trên
website này vui lòng liên hệ

Additional Information